เกมส์

รวมโปร

รวมรีวิว

ลงขายฟรี

วิธีสั่งซื้อ
ทางลัด
กำลังโหลดหน้าเพจ
ชีวิตและกิจกรรมคาทอลิก

กิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญ

แชร์ 283


การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพระศาสนจักร

กิจกรรมของพระศาสนจักรมีตลอดทุกวัน แต่มีกิจกรรมสำคัญที่สัตบุรุษต้องมีส่วนร่วม เพื่อแสดงตนในการเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร เพื่อเจริญชีวิตจิต ดังนี้
  • เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา/Mass) ทุกวันอาทิตย์สม่ำเสมอตลอดชีวิต โดยมีการเตรียมตัวมาอย่างดีตั้งแต่วันเสาร์ มีการอดเนื้อ สวดภาวนา และ ในเช้าวันอาทิตย์อดอาหารเช้า แล้วมารับศีลอภัยบาปก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เตรียมจิตใจและเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างสง่า มีการตอบรับบทพิธีกรรมอย่างครบครัน ฟังบทเทศน์พระวาจาอย่างตั้งใจ และ รับศีลมหาสนิท (เมื่อเตรียมตัวมาอย่างเหมาะสม) เพื่อเสริมกำลังจิตวิญญาณ

  • เข้าร่วมเทศกาลสำคัญของพระศาสนจักร คือ เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์, เทศกาลคริสตสมภพ, เทศการมหาพรต, เทศกาลปัสกา ซึ่งนอกจากจะมีส่วนร่วมเป็นส่วนบุคคลแล้ว สัตบุรุษยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ในขั้นตอนการจัดงานได้ เช่น ช่วยเตรียมอาหาร, ช่วยเตรียมใบลาน, ช่วยจัดการแสดง, ช่วยงานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

  • เข้าร่วมวันฉลองสำคัญของพระศาสนจักร เช่น วันสมโภชน์พระจิตเจ้า, วันสมโภชน์พระตรีเอกภาพ, วันฉลองพระเมตตา, วันสมโภชน์แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฯลฯ

  • ร่วมประกาศข่าวประเสริฐ คือ การแสดงออกในการสนับสนุนให้ผู้อื่นได้ยิน ได้เห็น ได้สัมผัส ความรักความเมตตาของพระเยซูคริสต์ผ่านการกระทำของสัตบุรุษ เช่น เข้าร่วมการแพร่ธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมกลุ่มของวัด, สนับสนุนการสร้างวัดใหม่ตามกำลังความสามารถ, การสนับสนุนกิจกรรมของพระสงฆ์ในงานอภิบาลผู้ยากไร้เจ็บป่วย ฯลฯ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวิถีชุมชนวัด BEC (Basic Ecclesial Communities)

BEC คือ การรวมกลุ่มเล็ก ๆ ของสัตบุรุษคาทอลิกจำนวน 5-10 คนในละแวกใกล้กัน (ในภาษาของฝ่ายโปรแตสแตนท์เรียก BEC ว่า กลุ่มแคร์) เพื่ออ่านพระคัมภีร์ร่วมกันและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่พระวจนะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา อาจมีการร้องเพลง, ทานอาหาร ร่วมกัน และอาจจัดกิจกรรมออกไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วย บริจาคเงินให้แก่ผู้ยากจน บริจาคสิ่งของให้แก่ชุมชนเป้าหมาย จัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ หรือ สอนพระคัมภีร์ให้เด็ก ๆ โดยอาจเชิญบุคคลภายนอก ผู้สนใจรู้จักพระเจ้ามาเข้าร่วมศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันได้

ในช่วงโควิทระบาดที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมอัลฟ่าแบบออนไลน์ขึ้นด้วย (ซึ่งมีความคล้าย BEC ในบางประเด็น)เพื่อช่วยให้คริสตชนยังสามารถแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตผ่านระบบออนไลน์ หากสนใจเข้าร่วมอัลฟ่าออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมอัลฟ่าออนไลน์

กิจกรรมสำคัญ อัลฟ่าคาทอลิก ภาพ : กิจกรรมอัลฟ่าบริบทคาทอลิก วัดพระมหาไถ่ ออนไลน์ทาง Zoom มีคุณพ่อเป็นผู้แบ่งปันตามหัวข้อการสวดภาวนาและอ่านพระวาจาด้วยตนเอง

คริสตชนทุกคนต้องสวดภาวนา (อ่านบทสูตร) และ วิงวอน (อธิษฐานพูดคุยกับพระเจ้า) เป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวัน โดยอ่านพระวาจา (อ่านพระคัมภีร์) และไตร่ตรองพระวาจา (ทบทวนพระคัมภีร์) อาจมีการสวดสายประคำ หรือ อดเนื้อ อดอาหารร่วมด้วย (ภาษาฝ่ายโปรแตสแตนท์เรียกกิจกรรมเหล่านี้ว่า เฝ้าเดี่ยว)


แชร์ 283เรื่องเกี่ยวข้องจากโซเชียล

facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
คลิก  เพิ่มเพื่อน  รับข่าวแวดวงคาทอลิกถึงหน้าจอ