เกมส์

รวมโปร

รวมรีวิว

ลงขายฟรี

วิธีสั่งซื้อ
ทางลัด
กำลังโหลดหน้าเพจ
LGBQT+ การสมรสเท่าเทียม

สมรสเท่าเทียมของคาทอลิก

LGBQT+ สมรสเท่าเทียม คาทอลิก 1

หมวดหมู่ย่อย
LGBQT+ ในมุมมองคาทอลิก
LGBQT+ ในสายตาพระคัมภีร์
สมรสเท่าเทียมของคาทอลิก
คาทอลิกที่เป็น LGBQT+
ถามตอบสำคัญสำหรับ LGBQT+
LGBQT+สมัครเรียนคำสอน


พรบ.สมรสเท่าเทียมผ่านสภาจะบังคับใช้เป็นกฏหมายภายในปี 2024

ในปี 2024 ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเท่าเทียมทางกฎหมาย เมื่อพระราชบัญญัติการสมรสเท่าเทียมได้ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรและจะมีผลบังคับใช้ในไม่ช้า การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ได้นำมาซึ่งคำถามมากมายในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงศาสนา วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงมุมมองของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยที่มีต่อประเด็นนี้ ด้วยความเข้าใจและเอื้ออาทร

ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจว่าความรักระหว่างมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่สวยงามและมีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นความรักระหว่างเพศใดก็ตาม พระสันตะปาปาฟรานซิสได้แสดงท่าทีที่เปิดกว้างและเห็นอกเห็นใจต่อชุมชน LGBTQ+ มาโดยตลอด พระองค์ได้เน้นย้ำว่าเราควรปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพและศักดิ์ศรี โดยไม่คำนึงถึงรสนิยมทางเพศของพวกเขาสาส์นจากพระสันตะปาปาฟรังซิส

จากข้อมูลล่าสุด สาส์นของพระสันตะปาปาฟรานซิสเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้:

  1. 1.ในวันที่ 18 ธันวาคม 2023 สำนักวาติกันได้เผยแพร่เอกสารที่อนุญาตให้บาทหลวงสามารถอวยพรคู่รักเพศเดียวกันได้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของวาติกัน โดยเน้นย้ำว่าไม่ควรปฏิเสธผู้คนที่แสวงหาพรของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา

  2. 2.เอกสารชื่อ "Fiducia Supplicans" ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างพิธีสมรสและการอวยพร โดยเปิดโอกาสให้มีการอวยพรคู่รักที่อยู่ในสถานการณ์ "ไม่ปกติ" ได้ ซึ่งรวมถึงคู่รักเพศเดียวกัน

  3. 3.ในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2024 พระสันตะปาปาฟรานซิสได้กล่าวว่าพระองค์ไม่กังวลเกี่ยวกับปฏิกิริยาต่อต้านจาก "กลุ่มอุดมการณ์เล็กๆ" และเชื่อว่าในที่สุดแล้ว "ทุกคนจะสงบลง" เกี่ยวกับประเด็นนี้

  4. 4.อย่างไรก็ตาม พระสันตะปาปายังคงยืนยันจุดยืนเดิมเกี่ยวกับการต่อต้านการอุ้มบุญ โดยเรียกร้องให้มีการห้ามการอุ้มบุญทั่วโลก และกล่าวว่าเป็นเรื่อง "น่าตำหนิ" ที่จะทำให้เด็กที่ยังไม่เกิดกลายเป็นวัตถุแห่งการค้า

แหล่งข้อมูล:
1. https://religionnews.com/2024/01/30/pope-francis-says-he-is-not-worried-about-small-ideological-groups-in-new-interview/ 2. https://www.cbsnews.com/news/pope-francis-interview-same-sex-couples-surrogacy-conservative-bishops-60-minutes/ 3. https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2023-12/fiducia-supplicans-doctrine-faith-blessing-irregular-couples.htmlLGBQT+ สมรสเท่าเทียม คาทอลิก 2

โอบกอดด้วยความรัก ความเมตตาและการต้อนรับของพระศาสนจักร

"Fiducia Supplicans" เป็นเอกสารสำคัญที่เผยแพร่โดยสำนักวาติกันเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2023 ซึ่งได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างพิธีสมรสและการอวยพร ดังนี้:

1. พิธีสมรส: ยังคงเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่สงวนไว้สำหรับการสมรสระหว่างชายและหญิงเท่านั้น ตามหลักคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก

2. การอวยพร: เปิดกว้างมากขึ้น โดยอนุญาตให้บาทหลวงสามารถอวยพรคู่รักที่อยู่ในสถานการณ์ "ไม่ปกติ" ได้ ซึ่งรวมถึงคู่รักเพศเดียวกัน

เอกสารนี้เน้นย้ำว่า การอวยพรไม่ได้เป็นการรับรองสถานะของความสัมพันธ์ แต่เป็นการแสดงถึงความเมตตาและการต้อนรับของพระศาสนจักร โดยมีเงื่อนไขว่า:

- การอวยพรต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมหรือพิธีการที่เป็นทางการของพระศาสนจักร

- ต้องไม่ใช้เครื่องแต่งกายหรือท่าทางที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงาน

- ควรเป็นการอวยพรที่เรียบง่ายและสั้น ให้ใจความเป็นการให้พวกเขาได้ตระหนักถึงการมีชีวิตและเป้าหมายของการมีชีวิตที่แท้จริง

เอกสารนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายของวาติกัน แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างคำสอนดั้งเดิมของพระศาสนจักรกับความเป็นจริงของสังคมสมัยใหม่ โดยยังคงรักษาหลักคำสอนหลักไว้LGBQT+ สมรสเท่าเทียม คาทอลิก 3

ความรักในเพศเดียวกันไม่ใช่ความบาป ..

อย่างไรก็ตาม เราต้องแยกแยะระหว่างความรักและการแสดงออกทางเพศ ในขณะที่ความรักระหว่างบุคคลเพศเดียวกันไม่ได้เป็นความบาป แต่การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันนั้นถือเป็นบาปตามคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล ในหนังสือเลวีนิติ 18:22 และโรม 1:26-27 ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ แต่เราต้องตระหนักว่าพระคัมภีร์เหล่านี้ต้องได้รับการตีความด้วยความเข้าใจในบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้วย

ประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ไบเบิลได้บันทึกเรื่องราวของความรักในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงมิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างดาวิดและโยนาธาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพศเดียวกันสามารถเป็นความสัมพันธ์ที่งดงามและมีคุณค่าได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ในบริบทของการแต่งงานก็ตามจุดยืนของการประกอบพิธีสมรสของพระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลก

พระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ยังคงยืนยันจุดยืนว่าไม่สามารถจัดพิธีสมรสให้กับคู่รักเพศเดียวกันได้ เนื่องจากศีลสมรสในความเชื่อคาทอลิกนั้นมีความหมายเฉพาะสำหรับการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชายและหญิง อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าพระศาสนจักรปฏิเสธหรือไม่ยอมรับบุคคลที่มีรสนิยมทางเพศแตกต่างไป

LGBQT+ สมรสเท่าเทียม คาทอลิก 4

สำหรับแนวทางของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยต่อคนรักเพศเดียวกันนั้น เน้นการเปิดรับด้วยความรักและความเข้าใจ โดยเชื่อว่าทุกคนล้วนเป็นลูกของพระเจ้าและมีคุณค่าเท่าเทียมกัน พระศาสนจักรส่งเสริมให้สัตบุรุษปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพและเมตตา โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือตัดสินLGBQT+ สมรสเท่าเทียม คาทอลิก 5

ท้ายที่สุด เราต้องตระหนักว่าความบาปนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องรสนิยมทางเพศ ทุกคนล้วนมีจุดอ่อนและความบกพร่องของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นคนรักต่างเพศหรือเพศเดียวกัน

เราทุกคนต่างก็ต้องพยายามดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับคำสอนของพระเจ้าและพยายามเอาชนะความบาปในรูปแบบต่างๆ ด้วยความรักและความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น

ในขณะที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการยอมรับความหลากหลายมากขึ้น พระศาสนจักรคาทอลิกยังคงยืนหยัดในหลักคำสอนของตน แต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเปิดรับทุกคนด้วยความรักและความเข้าใจโดยไม่ละทิ้งจุดยืนที่ถูกต้องตามพระประสงค์

เราเชื่อว่าด้วยการสื่อสารที่เปิดกว้างและการเคารพซึ่งกันและกัน จะช่วยให้เราได้ประกาศข่าวดีให้แก่ผู้คนได้โดยให้เรื่องวิถีทางเพศนั้นเป็นเรื่องส่วนตนที่แต่ละคน จะได้รับการชี้นำทางจากพระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักเกินกว่าที่มนุษย์จะจำกัดพระประสงค์ของพระองค์ได้

LGBQT+ สมรสเท่าเทียม คาทอลิก 6


หมวดหมู่ย่อย
LGBQT+ ในมุมมองคาทอลิก
LGBQT+ ในสายตาพระคัมภีร์
สมรสเท่าเทียมของคาทอลิก
คาทอลิกที่เป็น LGBQT+
ถามตอบสำคัญสำหรับ LGBQT+
LGBQT+สมัครเรียนคำสอนเรื่องเกี่ยวข้องจากโซเชียล

facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
คลิก  เพิ่มเพื่อน  รับข่าวแวดวงคาทอลิกถึงหน้าจอ