เกมส์

รวมโปร

รวมรีวิว

ลงขายฟรี

วิธีสั่งซื้อ
ทางลัด
กำลังโหลดหน้าเพจ
intro reward
ธุรกิจพี่น้องคริสตัง
S-ERUM สบู่เซรัมสารสกัดเขากวางเพื่อดูแลผิวหน้าที่ดีที่สุดกว่า 25 ปี
รับสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
Larna House บริการสั่งทำเค้กออนไลน์ในแบบที่คุณต้องการ ด้วยประสบการณ์ 20 กว่าปี
Pop Me Crazy ไอศกรีมโฮมเมดกล้วยหอมเคลือบชอคโกแลตเบลเยี่ยม
มานูก้า อพาร์ทเมนต์ ห้องพักราคาประหยัด รามคำแหง 52 ใกล้รถไฟฟ้า
Leo กราฟฟิคดีไซน์ รับออกแบบงานกราฟฟิค สื่อสิ่งพิมพ์ ทุกประเภท
บทสวดสายประคำ อัครเทวดามิคาแอล

บทสวดสายประคำ อัครเทวดามิคาแอล

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 19:55 น.
อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยป้ายแทค :

แชร์ 11 แชร์ 12 แชร์ 12

แจ้งรายงานบทความ

ชีวิตคาทอลิก

he Chaplet of St. Michael the Archangel

บทสวด ปรับปรุงจากบทนพวารของวัด น.มิคาแอล ราชบุรี + บทสวดของน่าน
ลำดับการสวด อ้างอิงตาม Mother Angelica ใน http://www.youtube.com/watch?v=m5lgBO__lpE

ที่เหรียญนักบุญ
พระ เจ้าข้า โปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้าโดยเร็วพลันเทอญ
สิริพึงมีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน

ข้าม 4 เม็ดแรกไปก่อน

ไป ที่เม็ดรำพึงแรก...

1. เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพนิกรเซราฟีม
ขอพระองค์โปรดบันดาลให้เราเหมาะสมที่จะลุกร้อน ด้วยไฟแห่งความรักของพระเจ้าด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

2. เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพนิกรเครูบิม
ขอพระองค์โปรดประทานพระหรรษทานให้เราละทิ้งหนทาง แห่งความชั่วร้ายทั้งหลาย และหันเข้ามาสู่ทางแห่งความครบครันของชีวิตคริสตังด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่ พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

3. เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพนิกรบัลลังก์ 
ขอ พระองค์โปรดประทานจิตแท้แห่งความสุภาพลงมาในใจของเราทุกคนด้วยเทอญ อาแมน
ข้า แต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

4. เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพนิกรนาย
ขอพระองค์ โปรดทานพระหรรษทานที่จะควบคุมเนื้อหนังมังสา และราคะตัณหากิเลสทั้งปวงของเราด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

5. เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพนิกรอำนาจ
ขอพระองค์โปรดทรงพระกรุณาคุ้มครองวิญญาณของเราจาก บ่วงแร้วกับดักและการประจญของปีศาจทั้งปวงด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

6. เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพนิกรธรรม
ขอพระองค์ โปรดพิทักษ์รักษาเราให้พ้นจากความชั่ว และอย่าปล่อยให้เราตกเป็นเหยื่อของการประจญด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

7. เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพนิกรเจ้า
ขอพระองค์ โปรดประทานจิตแห่งความนอบน้อมอันแท้จริงลงมาในวิญญาณของเราด้วยเทอญ อาแมน
ข้า แต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

8. เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาอัครเทวดา
ขอพระองค์ โปรดประทานความเพียรพยายามในการยึดมั่นในความเชื่อ และในการทำความดี เพื่อเราจะได้บรรลุถึงพระราชัยสวรรค์ด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

9. เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทวดา
ขอพระองค์โปรดให้ท่านเทวดาทั้งหลายจงมาคุ้มครองป้องกัน เราไว้ ณ แผ่นดินนี้และนำเราไปจนได้บรรลุถึงชีวิตนิรันดรด้วยเทอญ อาแมน
ข้า แต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

ที่ 4 เม็ดแรก
เพื่อ เป็นเกียรติแก่นักบุญมิคาแอล - ข้าแต่พระบิดา (1 หน)
เพื่อเป็นเกียรติ แก่นักบุญคาเบรียล - ข้าแต่พระบิดา (1 หน)
เพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญรา ฟาแอล - ข้าแต่พระบิดา (1 หน)
เพื่อเป็นเกียรติแก่อารักขเทวดาของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย - ข้าแต่พระบิดา (1 หน)

ท่านอัครเทวดามีคาแอล จอมทัพสวรรค์ผู้สง่างามน่าเกรงขามยิ่ง ท่านเป็นหัวหน้าและแม่ทัพแห่งพหลโยธาสวรรค์ 
ท่านเป็นผู้คุ้มครองของ วิญญาณทั้งมวล ท่านเป็นผู้ปราบบรรดาจิตกบฏทั้งหลาย 
ท่านเป็นผู้รับใช้ ในพระราชกิจของพระราชาผู้ทรงฤทธานุภาพแห่งสวรรค์ ท่านเป็นผู้นำทางผู้ประเสริฐยิ่งของชาวเรา 
ท่านเป็นผู้ทรงสิริมงคลเจิด จ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า โปรดช่วยเราด้วยเถิด โปรดช่วยเราให้รอดจากความชั่วร้ายทั้งปวง 
บัดนี้เราเข้ามาพึ่งท่านด้วย ความมั่นใจ โปรดช่วยเราให้รับใช้พระเจ้าด้วยความจงรักภักดีเช่นเดียวกับท่านยิ่งขึ้นทุก วันด้วยเทอญ  อาแมน

ก่อ  โปรดภาวนาเพื่อเราเถิด ท่านอัครเทวดามีคาแอล จอมทัพสวรรค์แห่งพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า
รับ  เพื่อเราสมจะได้รับตามพระสัญญาของพระองค์

ให้เราภาวนา
ข้า แต่พระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและทรงจำเริญชั่วนิรันดร
พระองค์ทรงความ ดีงามล้ำเลิศสุดจะพรรณนาได้ ทรงพระประสงค์ให้มวลมนุษย์ได้รับความรอด 
จึง ได้ทรงประทานท่านอัครเทวดามีคาแอลให้เป็นจอมทัพสวรรค์แห่งพระศาสนจักรของ พระองค์ 
ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบลงวิงวอนโปรดทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมาะ สมที่จะได้ รอดพ้นจากเงื้อมมือของศัตรูทั้งปวง 
จนไม่มีแม้แต่สักตน เดียวที่จะมารบกวนข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้น ณ เวลากำลังจะตาย 
แต่ขอโปรด ให้ท่านนักบุญมีคาแอลได้มานำข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสู่หน้าพระที่นั่งของ พระองค์ 
ผู้ทรงสง่างามและทรงพระบารมียิ่งใหญ่ด้วยเถิด ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนขอ
ทั้งนี้ อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย  อาแมน

แชร์ 11 แชร์ 12 แชร์ 12
กดขอบคุณพระเจ้ารับ 1 คะแนน

กดชอบเป็นคนแรก
นักเขียน
นายแทม
นักเขียนสรรสาระชีวิต เป็น introvert ระดับ extreme ยกพระเจ้าให้เป็นสหายที่ดีที่สุด ใช้ชีวิตไปกับเพื่อนสนิททั้งหก คือ ตุ๊กตาหมีเทมโปโป้, ภาษาคอมพิวเตอร์อันซับซ้อน, ไดอารี่, กองหนังสือ, อัลบั๊มเพลงเศร้า และ ชอคโกแลตร้อนในถ้วยสวย ๆ


พระเจ้ามีอยู่จริงนะว่าไหม ??

"ถูกต้อง!" นักธุรกิจตอบอย่างมั่นใจ "ประเด็นอยู่ตรงนั้นแหละ! พระเจ้าก็มีอยู่จริง!

ยอมรับในความผิดบาปที่เคยทำด้วยใจจริง ผ่อนหนักให้เป็นเบา

เมื่อเราลุ่มหลงไปกับโลก ซึ่งปกครองเราด้วยงาน เงิน เซ็กส์ ความรักฝ่ายกาย จนจมลงไป

โฮโมเซ็กช่วลกับคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก ตอนที่ 1

บทความต่อไปนี้เป็นการมองภาพสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโฮโมเซ็กช่วล (รักร่วมเพ

พลังชีวิตจากการมีชีวิตอยู่กับพระคริสต์

เหตุการณ์เล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นตรงหน้า คือ ทุกโอกาสที่ให้เราได้ใช้แสดงความรักของพระเ

รวมฟรี e-book หนังสือคริสเตียนภาษาไทย สำหรับอ่านบนแทบเลต มือถือ (อัพเดทล่าสุด)

การเสริมสร้างความเชื่อสำหรับคริตชนข้อหนึ่ง คือ การอ่านหนังสือประกอบพระคัมภีร์ไบเ

คอมพิวเตอร์รวน เพราะวันที่หายไปในพระคัมภีร์ เรื่องพิศวงที่ท้าทายวิทยาศาสตร์

พวกเขาใช้คอมพิวเตอร์คำนวณค่าโดย ให้มันคำนวณ ทั้งแบบ เดินหน้า และถอยหลังตลอด ทุกศ

มารู้จักพระคัมภีร์ไบเบิลกัน

โดยปกติคนเราก็ติดต่อกันด้วยคำพูดหรือทางภาษา พระเป็นเจ้าก็ใช้วิธีเดียวกันที่มนุษย

ที่ว่างสำหรับพระเยซู พระองค์ต้องการที่ว่างสำหรับพระองค์

ตรงกันข้าม พระองค์ประสงค์ที่ว่างในหัวใจของเราต่างหาก สำหรับการทรงสถิตย์กับเราอย่

พระเมตตา โลหิต น้ำพุแห่งชีวิต ผู้เจ็บป่วย ใกล้ตาย จงมาหาพระองค์ พระองค์สัญญาที่จะให้ท่านได้รับการบรรเทาและความรอด

พระเมตตาของพระเป็นเจ้า "จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วยให้เข้ามาอยู่ใกล้หัวใจอัน

☆การกลับคืนชีพของพระเยซูคริสต์☆ถ้าไม่เชื่อเรื่องนี้ ความเชื่ออื่นก็ไร้ประโยชน์☆ ตอนที่ 3

ถ้าใครจะฉลาดหาเหตุผลทางสังคมร้อยแปดพันเก้ามายัดให้ ก็ไม่มีอะไรที่มีน้ำหนักพอ นอก

เรื่องเกี่ยวข้องจากโซเชียล

facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg