เกมส์

รวมโปร

รวมรีวิว

ลงขายฟรี

วิธีสั่งซื้อ
ทางลัด
กำลังโหลดหน้าเพจ
intro reward
ธุรกิจพี่น้องคริสตัง
Leo กราฟฟิคดีไซน์ รับออกแบบงานกราฟฟิค สื่อสิ่งพิมพ์ ทุกประเภท
Larna House บริการสั่งทำเค้กออนไลน์ในแบบที่คุณต้องการ ด้วยประสบการณ์ 20 กว่าปี
รับสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
กะรนน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ประสบการณ์พักผ่อนที่คุ้มค่าสวรรค์แห่งการผ่อนคลายริมชายหาด
มานูก้า อพาร์ทเมนต์ ห้องพักราคาประหยัด รามคำแหง 52 ใกล้รถไฟฟ้า
Pop Me Crazy ไอศกรีมโฮมเมดกล้วยหอมเคลือบชอคโกแลตเบลเยี่ยม
iizziistudio อิซซี่ สตูดิโอ รับออกแบบเว็บไซต์และกราฟฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์
S-ERUM สบู่เซรัมสารสกัดเขากวางเพื่อดูแลผิวหน้าที่ดีที่สุดกว่า 25 ปี
มารู้จักพระคัมภีร์ไบเบิลกัน

มารู้จักพระคัมภีร์ไบเบิลกัน

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14:24 น.
อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยป้ายแทค :

แชร์ 89 แชร์ 88 แชร์ 93

แจ้งรายงานบทความ

สาระพระคัมภีร์

มารู้จักกับ "พระคัมภีร์ไบเบิล" กันเถอะ   
จากหนังสือ "คำสอนคริสตชน" โดย คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ

พระคัมภีร์ (The Holy Bible)


เป็นหนังสือที่บรรจุพระวาจาของพระเป็นเจ้า โดยที่พระเป็นเจ้าเองทรงมีความต้องการที่จะเปิดเผยให้มนุษย์ได้รู้จักพระองค์ เป็นข่าวดีแห่งความรอดของพระองค์ต่อมนุษย์ทุกคน มนุษย์จะทราบและรู้จักพระเป็นเจ้าได้ ก็จะต้องรู้จักอ่าน หรือศึกษาจากพระคัมภีร์ โดยที่มนุษย์จะต้องร่วมมือกับพระองค์ และปฏิบัติตามพระวาจาเพื่อจะได้บรรลุถึงหนทางแห่งความรอด

โดยปกติคนเราก็ติดต่อกันด้วยคำพูดหรือทางภาษา พระเป็นเจ้าก็ใช้วิธีเดียวกันที่มนุษย์สามารถจะเข้าใจได้ โดยใช้พระวาจาของพระเป็นเจ้า เป็นสื่อและบันทึกรวบรวมเข้าไว้ด้วยภาษาของมนุษย์ ที่เราเรียกว่า “หนังสือพระคัมภีร์”

พระคัมภีร์ เป็นหนังสือที่รวบรวมไว้จากหลายต่อหลายคนในระยะเวลาเป็นพันปี มีหลายต่อหลายเล่ม แต่ละเล่มก็จะมีความแตกต่างกันไปบ้างตามลักษณะของผู้เขียน ที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า ในเวลา สถานที่ และลักษณะที่อาจจะแตกต่างกัน แต่ทุกเล่มก็ล้วนแต่ได้รับการดลใจจากพระเป็นเจ้า ซึ่งเราถือว่าเป็น "พระวาจาของพระเป็นเจ้า พระองค์เป็นผู้แต่ง ส่วนมนุษย์เป็นผู้เขียน" โดยใช้ภาษามนุษย์ หรือแบบวรรณกรรม รวมทั้งภูมิหลัง หรือแนวความคิดที่แสดงออกต่างกัน

ดังนั้น พระคัมภีร์ จึงไม่ใช่หนังสือ “เล่มเดียว” แต่เป็นเสมือน “ตู้หนังสือ” ที่บรรจุพระวาจาของพระเป็นเจ้า

องค์ประกอบของพระคัมภีร์

พระคัมภีร์ ประกอบด้วย หนังสือประเภทต่างๆ หรือเล่มต่างๆรวบรวมไว้ทั้งหมด 73 เล่ม ด้วยกัน มีอยู่ด้วยกัน 2 ภาคคือ
1. พันธสัญญาเดิม ( The old testament ) มี 46 เล่ม
2. พันธสัญญาใหม่ ( The new testament ) มี 27 เล่ม

พระคัมภีร์ จึงเปรียบเสมือน เหรียญที่มี 2 ด้านประกอบกัน

คือทั้งทางด้านพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ที่ต่อเนื่องสัมพันธ์ต่อกันที่เราเรียกว่าเป็น “พันธสัญญา ( Cenvenant )” นั่นคือจุดศูนย์กลาง และจุดสุดยอดคือ องค์พระเยซูคริสตเจ้า ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดที่สมบูรณ์ไปได้นั้นตั้งแต่ปฐมกาล ในพระธรรมเดิมมาจนถึงองค์พระเยซูคริสตเจ้า และต่อจากองค์พระเยซูคริสตเจ้าเป็นต้นมา ในพระธรรมใหม่ ดังที่มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ที่ว่า
“ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษของเรา โดยทางผู้เผยพระวจนะ แต่ในวาระสุดท้ายนี้ พระองค์ได้ตรัสกับเราทั้งหลายโดยทางพระบุตร…” (ฮบ. 1: 1-2)

พระคัมภีร์ จึงไม่ใช่เพียงต้องการบอกให้เรามนุษย์ได้ทราบเพียงทางด้านประวัติศาสตร์ โหราศาสตร์ หรือภูมิศาสตร์ ตลอดจนการเป็นอยู่ของมนุษย์เท่านั้น แต่สิ่งที่พระคัมภีร์ต้องการบอกแก่เราคือ ความรอดที่พระเป็นเจ้าทรงต้องการให้มนุษย์ได้รับรู้และได้ปฏิบัติตาม เพื่อจะได้รับความรอด ทำให้เราเข้าใจว่าพระเป็นเจ้าคือใคร, มนุษย์เป็นใคร, มาจากไหน และจะต้องปฏิบัติอย่างไร เพื่อเราจะได้มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์แห่งความรอด และสำเร็จบริบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรพระเป็นเจ้า องค์แห่งความรัก และผู้ช่วยให้รอด

พันธสัญญาเดิม

พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม 46 เล่ม แบ่งออกได้เป็นส่วนต่างๆ 4 ส่วน ได้แก่ ปัญจบรรพ ประวัติศาสตร์ ปรีชาญาน และประกาศก
สำหรับปัญจบรรพ พระคัมภีร์ที่ชาวยิวในนิกายยูดาห์ ให้ความสำคัญมากที่สุด ถือว่า โมเสส เป็นผู้เขียน พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม เน้นที่ความซื่อสัตย์ของมนุษย์ที่พึงมีต่อพระเป็นเจ้า

พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ประกอบด้วย

1. ปัญจบรรพ เล่มที่  ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม ชื่อย่อ 
1.  Genesis ปฐมกาล ปฐก. 
2.  Exodus อพยพ อพย. 
3.  Leviticus  เลวีนิติ ลนต. 
4.  Numbers  กันดารวิถี กดว. 
5.  Deuteronomy    เฉลยธรรมบัญญัติ    ฉธบ.


2. ประวัติศาสตร์ เล่มที่  ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม ชื่อย่อ  
6.  Joshua  โยชูวา ยชว. 
7.  Judges ผู้วินิจฉัย วนฉ. 
8.  Ruth  นางรูธ นรธ. 
9.  1 Samuel 1 ซามูแอล 1 ซมอ. 
11.  2 Samuel 2 ซามูแอล 2 ซมอ. 
11.  1 Kings  1 พงศ์กษัตริย์     1 พกษ. 
12.  2 Kings 2 พงศ์กษัตริย์  2 พกษ. 
13.  1 Chronicles 1 พงศาวดาร 1 พศด. 
14.  2 Chronicles 2 พงศาวดาร 2 พศด. 
15.  Ezra เอศรา  อศร. 
16.  Nehemiah เนหะมีย์  นหม. 
17.  Tobit (Tobias)     โทบิต ทบต. 
18.  Judith  ยูดิธ ยดธ. 
19.  Esther  เอสเธอร์  อสธ. 
20.  1 Maccabees  1 มัคคาบี 1 มคบ. 
21.  2 Maccabees 2 มัคคาบี 2 มคบ.


3. ปรีชาญาน เล่มที่  ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม ชื่อย่อ 
22.  Job  โยบ โยบ 
23.  Psalms  เพลงสดุดี สดด. 
24.  Proverbs สุภาษิต สภษ. 
25.  Ecclesiastes ปัญญาจารย์  ปญจ. 
26.  Song of Solomon     เพลงซาโลมอน    พซม. 
27.  Wisdom  ปรีชาญาน ปชญ. 
28.  Ben-Sira บุตรสิรา  บสร.


4. ประกาศก เล่มที่  ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม ชื่อย่อ 
29.  Isaiah  อิสยาห์ อสย. 
30. Jeremiah เยเรมีย์ ยรม. 
31.  Lamentations     เพลงคร่ำครวญ     พคค. 
32.  Baruch  บารุค  บรค. 
33.  Ezekiel  เอเสเคียล  อสค. 
34.  Daniel  ดาเนียล ดนล. 
35.  Hosea  โฮเชยา ฮชย. 
36.  Joel  โยเอล  ยอล. 
37.  Amos  อาโมส อมส. 
38.  Obadiah  โอบาดีห์ อบด. 
39.  Jonah  โยนาห์ ยนา. 
40.  Micah  มีคาห์  มคา. 
41.  Nahum นาฮูม นฮม. 
42.  Habakkuk ฮาบากุก ฮบก. 
43.  Zephaniah  เศฟันยาห์  ศฟย. 
44.  Haggai  ฮักกัย  ฮกก. 
45.  Zechariah  เศคาริยาห์ ศคย. 
46.  Malachi  มาลาคี  มลค. 


สรุปใจความสำคัญในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม

1. ปฐมกาล (ปฐก.)

จิตตารมย์ของการเขียน เป็นการกล่าวถึงการสร้างโลกของพระเป็นเจ้า การทำบาปของมนุษย์ การจองหองต่อพระเป็นเจ้า นับตั้งแต่สมัย อาดัม จนถึงการฆ่าคนครั้งแรกของคาอิน แสดงถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความอ่อนแอต่อบาป และไม่เข้าใจในความรักที่พระเป็นเจ้ามีต่อมนุษย์ มนุษย์เริ่มมีจิตใจคับแคบ และศีลธรรมตกต่ำลงเรื่อยๆ จนถึงสมัย โนอาห์ พระเป็นเจ้าจึงลงโทษมนุษย์ด้วยการให้น้ำท่วมโลก เป็นสัญลักษณ์ของการชำระล้าง ( เลข 40 (วัน/เดือน/ปี) ในพระคัมภีร์ มีความหมายถึง ระยะเวลาที่ยาวนาน; 7 หมายถึงความสมบูรณ์พร้อม และ 6 หมายถึงความบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์) การที่นกคาบกิ่งไม้หายออกไปจากเรือของโนอาห์ แสดงถึงความหมายของ “แผ่นดินใหม่” หรือ “ชีวิตใหม่”
ต่อมาถึงสมัยของ อับราฮัม “บิดาแห่งความเชื่อ” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ อับราฮัมเป็นบิดาของชน 12 ตระกูล หนังสือปฐมกาล จะจบลงที่กำเนิดโมเสส ในสภาวะที่อิสราเอลตกเป็นทาสของอียิปต์

2. อพยพ (อพย.)

เริ่มจากโมเสส รับพันธสัญญา 10 ประการ และพาชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ การข้ามทะเลแดง ถือเป็นปัสกาแรกของคริสตชน

3. กันดารวิถี (กดว.)

เป็นการกล่าวถึงการเดินทางรอนแรมในถิ่นทุรกันดารของชาวอิสราเอลก่อนเข้าแผ่นดินคานาอัน ซึ่งเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญา เป็นการทดลองความเชื่อ ความศรัทธาของมนุษย์ต่อพระเป็นเจ้า

4. เลวีนิติ (ลนต.) และเฉลยธรรมบัญญัติ (ฉธบ.)

เป็นกฎหมายและข้อปฏิบัติที่ขยายจากพระบัญญัติ 10 ประการ

5. ส่วนอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น

5.1 กลุ่มหนังสือพงศาวดาร เป็นการแสดงถึงการจัดระบบ ระเบียบของสังคมชาวอิสราเอล ภายหลังเข้าสู่แผ่นดินคานาอันแล้ว และตั้งรกราก สร้างเมือง โดยเริ่มจากการมี “ผู้วินิจฉัย” ไปจนถึง กษัตริย์ จนถึงการเสียเอกราช และถูกต้อนเป็นทาสในแผ่นดินบาบิโลน และเป็นอิสระจากบาบิโลน ได้กลับมายังคานาอัน
5.2 กลุ่มหนังสือประกาศก เป็นการแสดงถึงข่าวดี ทางแห่งความรอด ที่พระเป็นเจ้าเผยแก่ประกาศก เกี่ยวกับการเสด็จมาบังเกิด และการไถ่บาปของพระเยซูเจ้า
5.3 กลุ่มหนังสือปรีชาญาน เป็นหนังสือเสริมศรัทธา เป็นการสอน เตือนใจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความตาย ความไม่เที่ยงแท้แห่งชีวิต (โยบ) บทเพลงสรรเสริญพระเป็นเจ้า (เพลงสดุดี) ความหมายของชีวิต (ปัญญาจารย์) คำตอบของชีวิต (ปรีชาญาน) ฯลฯ

พันธสัญญาใหม่

พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ 27 เล่ม แบ่งออกได้เป็นส่วนต่างๆ 4 ส่วน ได้แก่ พระวรสาร 4 เล่ม กิจการอัครสาวก 1 เล่ม บทจดหมาย 21 เล่ม และวิวรณ์ 1 เล่ม เป็นการบันทึกเรื่องราวในสมัยของพระเยซูเจ้า และภายหลังจากการไถ่บาปและกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นปัสกาสุดท้าย การก่อตั้งพระศาสนจักร และการเสริมความเชื่อของคริสตชนรุ่นแรก เน้นที่องค์พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์แห่งความรอด อยู่ตรงกลางระหว่างพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ประกอบด้วย

1. พระวรสาร เล่มที่  ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม ชื่อย่อ 
47.  Matthew มัทธิว มธ. 
48.  Mark มาระโก     มก. 
49. Luke ลูกา ลก. 
50.  John  ยอห์น  ยน.


2. กิจการอัครสาวก เล่มที่  ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม ชื่อย่อ 
51.  Acts    กิจการอัครสาวก    กจ.


3. บทจดหมาย เล่มที่  ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม ชื่อย่อ 
52.  Romans  โรม รม. 
53.  1 Corinthians 1 โครินท์  1 คร. 
54.  2 Corinthians 2 โครินท์  2 คร. 
55.  Galatians กาลาเทีย กท. 
56.  Ephesians  เอเฟซัส  อฟ. 
57.  Philippians  ฟิลิปปี  ฟป. 
58.  Colossians โคโลสี  คส. 
59. 1 Thessalonians     1 เธสะโลนิกา    1 ธส. 
60.  2 Thessalonians  2 เธสะโลนิกา  2 ธส. 
61.  1 Timothy 1 ทิโมธี 1 ทธ. 
62.  2 Timothy 2 ทิโมธี 2 ทธ. 
63.  Titus ทิตัส  ทต. 
64.  Philemon  ฟิเลโมน ฟม. 
65.  Hebrews  ฮิบรู  ฮบ. 
66.  James ยากอบ ยก. 
67.  1 Peter  1 เปโตร  1 ปต. 
68.  2 Peter  2 เปโตร  2 ปต. 
69. 1 John  1 ยอห์น 1 ยน. 
70.  2 John 2 ยอห์น 2 ยน. 
71.  3 John  3 ยอห์น 3 ยน. 
72.  Jude  ยูดา ยด.


4. หนังสือวิวรณ์ เล่มที่  ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม ชื่อย่อ 
73.  Apocalypse or Revelation    วิวรณ์  วว.


สรุปใจความสำคัญในพระคัมภีร์ภาค พันธสัญญาใหม่

1. พระวรสารทั้ง 4 เล่ม

เป็นบันทึกเหตุการณ์ของพระเยซูเจ้าตลอดพระชนม์ชีพ รวมทั้งคำสอน และการประกาศข่าวดีแห่งความรอด การยอมรับการทรมานและการไถ่บาปของมนุษย์โดยพระเยซูเจ้า การกลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์ การส่งพระจิตเจ้ามายังอัครสาวก พระวรสาร 3 เล่มคือ มัทธิว ลูกา และมาระโก มีใจความคล้ายกัน จึงเรียกว่า “พระวรสารสหทรรศน์ (Synoptic)” ส่วนของยอห์น จะโดดเด่นออกมา พระวรสารทั้ง 4 ไม่ได้เรียงลำดับเวลา หรือเหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูเจ้า

1.1 พระวรสารนักบุญมาระโก เป็นพระวรสารเล่มแรก ประพันธ์ขึ้นใน คศ. 70 สัญลักษณ์คือ สิงโต แสดงความกล้าหาญ เน้นกำเนิดของนักบุญยอห์น บัปติสตา เน้นพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า ที่มีนักบุญยอห์น บัปติสตา เป็นผู้นำทาง

1.2 พระวรสารนักบุญมัทธิว ประพันธ์ขึ้นในค.ศ. 80 สัญลักษณ์คือ คน แสดงภาพของพระเยซูเจ้าในสภาวะของความเป็นมนุษย์ เน้นลำดับพงศ์ของพระเยซูเจ้า ความสำคัญของพระเยซูเจ้าที่ทำให้พันธสัญญาเดิมมีความสมบูรณ์ไป ต้องมีทั้งการปฏิบัติและความเชื่อภายใน

1.3 พระวรสารนักบุญลูกา ประพันธ์ขึ้นในค.ศ. 85 สัญลักษณ์คือ วัว แสดงถึงการรักษา การแพทย์ เน้นบทบาทของพระเยซูเจ้าในฐานะ องค์ผู้ช่วยให้รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรอดสำหรับคนต่างศาสนา เนื่องจากนักบุญลูกา เป็นแพทย์ และเป็นคนต่างศาสนามาก่อน ในพระวรสารจะกล่าวเน้นถึงอัศจรรย์ของพระเยซูเจ้าในการรักษาคนเจ็บป่วย

1.4 พระวรสารนักบุญยอห์น ประพันธ์ขึ้นในค.ศ. 90-100 สัญลักษณ์คือ นกอินทรี มีความหมายถึงสายตาแหลมคม ความลึกซึ้ง เนื้อหาโดยส่วนใหญ่ จะเน้นที่พระเยซูเจ้าในฐานะขององค์แห่งความรัก ลักษณะการเขียน จะใช้ถ้อยความที่ลึกซึ้ง และมีระบบที่แตกต่างจากพระวรสารสหทรรศน์มาก

พระวรสาร จึงเป็นเสมือนหนังสือบันทึกเหตุการณ์ของพระเยซูเจ้าตลอดพระชนม์ชีพ ซึ่งได้รวมทั้งคำสอน และการประกาศข่าวดี ความรอด การยอมรับทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพอย่างรุ่งเรือง ไปจนถึงการส่งพระจิตลงมายังอัครสาวก เพื่อให้เป็นพยานแห่งความรอดและประกาศข่าวดีต่อจากพระองค์

2. กิจการอัครสาวก

นิพนธ์โดยนักบุญลูกา จึงเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกับพระวรสารของนักบุญลูกา ในหนังสือนี้ ได้เน้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรในยุคแรกเริ่ม ภายหลังการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้าแล้ว อัครสาวกได้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ต่อมา โดยได้เล่าถึงการต้อนรับบ้าง การกีดกันบ้าง การเบียดเบียนพระศาสนจักรในรูปแบบต่างๆบ้าง นอกจากนั้น จะได้พบเรื่องราวของบุคคลสำคัญในศาสนาบางคนเช่น การเป็นปฐมมรณสักขีของ นักบุญสเทเฟน และที่สำคัญคือ การเบียดเบียนพระศาสนจักร และการกลับใจของนักบุญเปาโล

ข้อน่าสังเกต : คือ ในหนังสือกิจการอัครสาวก ไม่ได้กล่าวถึง “พิธีกรรม” ต่างๆ เช่นที่เกิดขึ้นในพระศาสนจักรยุคปัจจุบันเลย เพราะการชุมนุมของพระศาสนจักรในยุคเริ่มแรก เป็นเพียงการมาพบกันเพื่อรื้อฟื้น/ระลึกถึง การเลี้ยง และการบิขนมปัง (ศีลมหาสนิท) ของพระเยซูเจ้าในคืนสุดท้ายก่อนสิ้นพระชนม์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มของพิธีบูชามิสซาในปัจจุบัน รวมทั้งมีการแบ่งปันเกี่ยวกับคำสอนและพระเกียรติคุณของพระเยซูเจ้า เพื่อส่งเสริมความเชื่อให้มั่นคงขึ้น และเพื่อให้มีคนกลับใจเพิ่มขึ้นเท่านั้น สำหรับพิธีกรรมที่เห็นในปัจจุบัน เป็นภาคขยายทางเทวศาสตร์ เพื่อผลในการอภิบาลสัตบุรุษ ซึ่งมาเพิ่มเติมในภายหลังจากยุคของอัครสาวกแล้ว

3. บทจดหมาย

นิพนธ์โดยนักบุญเปาโล 13 เล่ม (โรม - ฟิเลโมน) ศิษย์ของน.เปาโล (ฮิบรู) นักบุญยากอบ นักบุญเปโตร นักบุญยอห์น และนักบุญยูดา อัครสาวก โดยภาพรวมแล้ว บทจดหมายทั้ง 21 เล่ม นี้ ในยุคแรกไม่ถือว่าเป็นพระวาจาของพระเจ้า แต่เป็นเพียงการเขียนในลักษณะของจดหมายเพื่อจุดประสงค์ในการ บรรเทาใจ เตือนใจ ปลอบใจ ให้กำลังใจกับคริสตชนรุ่นแรกที่ความเชื่อยังไม่มั่นคง เนื่องจากถูกเบียดเบียน และเพื่อเพิ่มพูนความเชื่อ บำรุงศรัทธา ต่อมาภายหลังจึงถือเป็นพระวาจาด้วย

4. วิวรณ์

นิพนธ์โดยนักบุญยอห์น อัครสาวก ตามพระคัมภีร์กล่าวว่า นักบุญยอห์นได้นิพนธ์ขึ้นตามนิมิตของท่าน และเป็นภาษาสัญลักษณ์ทั้งหมด จิตตารมณ์ของการเขียนหนังสือวิวรณ์คือ ต้องการให้มนุษย์ตั้งตนในความไม่ประมาท และพร้อมที่จะพบกับพระเป็นเจ้าเสมอ ความวางใจต่อพระเป็นเจ้า ให้ผู้ที่ถูกเบียดเบียนได้มีความหวัง และได้รับความรอด ไม่ใช่ การทำนายถึงวันสิ้นโลก หรืออวสานของโลกอย่างที่หลายคนเข้าใจ และเกิดความกลัวจากการตีความภาษาสัญลักษณ์อย่างตรงไปตรงมาเกินไป
บทสรุป : พระวาจา ในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องทันสมัยอยู่เสมอ (เช่นเดียวกับพระจิต ที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ) แต่อยู่ที่การเลือกปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน แต่การที่พระวาจาจะบังเกิดผลต่อมนุษย์นั้น นอกจากต้องอาศัยความเชื่อ และการกลับใจแล้ว จำเป็นต้องปฏิบัติด้วย จึงจะบังเกิดผลอย่างแท้จริง…
http://www.geocities.com/prakobkit/bible.htm

 

แชร์ 89 แชร์ 88 แชร์ 93

กดขอบคุณพระเจ้ารับ 1 คะแนน

นายแทม ขอบพระคุณพระเจ้าในบทความนี้
นักเขียน

ข่าวดังเลย เมื่อผู้ชายที่หล่อที่สุดในอิตาลี Edoardo Santini จะบวชเป็นบาทหลวง

Edoardo Santini นายแบบวัย 21 ปี ที่ถูกยกย่องว่าเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในอิตาลี โ

โฮโมเซ็กช่วลกับคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก ตอนที่ 3

เราในฐานะผู้ดำเนินรอยตามพระคริสต์ควรจะเป็นคนนั้น ที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

เก็บตกกระทู้ : เฮ้อ คุณจินตรา ~~

เก็บตกจากกระทู้หนึ่งในเว็บนิวมานา ดอท คอม สาระสำคัญอยู่ตรงที่ การโต้ตอบภายในกระท

คำพยานชีวิตคุณรุ่งโรจน์ ธรรมวาจา ช่างซ่อมเรือ อดีตคนติดเหล้า หนี้สิน พระเยซูเจ้าทรงตอบรับคำอธิษฐานสำหรับคนที่มอบความวางใจให้กับพระองค์

คำพยานชีวิตคุณรุ่งโรจน์ ซึ่งคนรอบบ้านได้ยินเสียงเมาเหล้า ทะเลาะเบาะแว้งของครอบคร

ทำไมชาวคาทอลิกจึงเชื่อเรื่องไฟชำระ (Purgatory)

ในทำนองเดียวกัน ถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงอภัยความผิดบาปต่างๆ ของเราแล้วเมื่อเราเป็นทุก

แนะนำหนังสือนักเขียนคาทอลิก จะกลุ้มหรือจะก้าวต่อ ดร.จิตรา

หนังสือเริ่มต้นที่ชวนให้เราคิดว่า เราต่างก็เริ่มต้นชีวิตในหลาย ๆ เรื่องเหมือนกัน

เมื่อเราเข้าใจมูลค่าของความรอด เราก็จะเรียนรู้การขอบพระคุณที่แท้จริง

บางครั้งเราก็ทำเหมือนเด็ก ที่กางแขนรับพระพร พระคุณ มากมายจากพระเมตตาของพระเจ้า แ

รหัสลับ DNA ผู้พิชิตทฤษฎีวิวัฒนาการ ตอนที่ 1

ใครหรืออะไรที่สามารถย่อส่วนข้อมูลและจัดวาง"ตัวอักษร"จำนวนมากมายมหาศาลให้เป็นลำดั

กลไกที่พระเจ้าประทานมาให้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นัก

ในวัยหนุ่มสาวพวกเราต้องทำงานหนัก มิใช่เพื่อความอยู่รอดเท่านั้น แต่พวกเราต้องการค

เรื่องความอัศจรรย์ของเลข 7 จากพระคัมภีร์ Bible ตอนที่ 1

พระคัมภีร์ได้พิสูจน์ถึงปรีชาญาณที่ซ่อนอยู่หลายต่อหลายครั้ง และอีกสิ่งที่น่าทึ่งค

เรื่องเกี่ยวข้องจากโซเชียล

facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg