| คาทอลิกประเทศไทย บทความสรรสาระ" /> | คาทอลิกประเทศไทย บทความสรรสาระ" />
เกมส์

รวมโปร

รวมรีวิว

ลงขายฟรี

วิธีสั่งซื้อ
ทางลัด
กำลังโหลดหน้าเพจ
intro reward
ธุรกิจพี่น้องคริสตัง
รับสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
มานูก้า อพาร์ทเมนต์ ห้องพักราคาประหยัด รามคำแหง 52 ใกล้รถไฟฟ้า
iizziistudio อิซซี่ สตูดิโอ รับออกแบบเว็บไซต์และกราฟฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์
Pop Me Crazy ไอศกรีมโฮมเมดกล้วยหอมเคลือบชอคโกแลตเบลเยี่ยม
Leo กราฟฟิคดีไซน์ รับออกแบบงานกราฟฟิค สื่อสิ่งพิมพ์ ทุกประเภท
Larna House บริการสั่งทำเค้กออนไลน์ในแบบที่คุณต้องการ ด้วยประสบการณ์ 20 กว่าปี
S-ERUM สบู่เซรัมสารสกัดเขากวางเพื่อดูแลผิวหน้าที่ดีที่สุดกว่า 25 ปี
รวมบทสวดแรง ๆ อีกครั้ง (ใช้ได้ทุกสถานการณ์ คุณไสย,ผีเจ้าเข้าทรง,เจ้ากรรมนายเวร,ผีร้านทุกภพภูมิ)

รวมบทสวดแรง ๆ อีกครั้ง (ใช้ได้ทุกสถานการณ์ คุณไสย,ผีเจ้าเข้าทรง,เจ้ากรรมนายเวร,ผีร้านทุกภพภูมิ)

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14:31 น.
อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยป้ายแทค :

แชร์ 21 แชร์ 19 แชร์ 16

แจ้งรายงานบทความ

ชีวิตคาทอลิก

พอดีค้นเอกสารเรื่อง"ความรักของพระเป็นเจ้า ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้น" เจอเอกสารนี้สอดอยู่เลยเอามาพิมพ์แบ่งปัน

(1) บทภาวนา:ด้วยอำนาจของพระนามพระเยซู

+ในพระนามของพระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าขอใช้อำนาจเด็ดขาดผูกมัดและควบคุมฤทธิ์อำนาจและพลังทั้งหลายในอากาศ บนพื้นดิน ในน้ำ ใต้พิภพ ในนรก ในธรรมชาติและในไฟ

+ข้าแต่พระเยซูเจ้า,พระองค์เป็นพระเจ้าสูงสุดของพิภพจักรวาล ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระเกียรติมงคลสำหรับการเนรมิตทุกสิ่งสร้างของพระองค์ ในนามของพระองค์ ข้าพเจ้าขอปิดพลังทั้งหมดของปีศาจที่ทำงานต่อต้านเรา และครอบครัวของเรา ข้าพเจ้าขอมอบชาวเราทุกคนไว้ในความปกป้องคุ้มครองของพระโลหิตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ ซึ่งได้หลั่งเพื่อชาวเราบนไม้กางเขน

+ข้าแต่พระแม่มารีย์,พระมารดาของลูก ลูกตระหนักดีถึงการปกป้องคุ้มครองจากพระแม่ และการทูลขอต่อดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าสำหรับพวกลูก และครอบครัวของลูก ลูกทราบดีว่า พระแม่ได้ห่อหุ้มพวกลูกไว้ด้วยเสื้อคลุมแห่งความรักของพระแม่ จนศัตรูของลูกต้องพ่ายแพ้และสิ้นหวังไป

+ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอล,และเทวดารักษาตัวของชาวเรา โปรดมาปกป้องพิทักษ์เรา และครอบครัวของเรา ในการทำสงครามต่อสู้กับปีศาจชั่วร้าย ซึ่งสัญจรอยู่บนโลกนี้

+ในพระนามของพระเยซูเจ้า,ข้าพเจ้าขอใช้อำนาจเด็ดขาดสั่งเจ้าอำนาจชั่วร้ายทั้งหลาย พลังเลวร้ายทั้งปวง ให้ออกไปจากที่ชุมนุมของชาวเราเดี๋ยวนี้ ออกไปจากครอบครัวและบ้านของเราทันที และออกไปจากผืนแผ่นดินนี้โดยเร็ว ข้าแต่พระเยซูเจ้า,ข้าพเจ้ากราบขอบพระคุณพระองค์ พระองค์คือพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อและเมตตาสงสาร (อาแมน)

นายแทม ดอทคอม

(2) บทภาวนา : เพื่อความความรอด(รื้อฟื้นความเชื่อในองค์พระเยซูคริสตเจ้า)

+ข้าแต่พระเยซูเจ้า,โปรดเสด็จมาประทับในใจข้าพเจ้า ข้าพเจ้าปรารถนาให้พระองค์มีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวในชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้เป็นบุตรแห่งความสว่าง และรับรู้ว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้และเชื่อว่าพระองค์ยอมตายบนไม้กางเขน เพื่อไถ่บาปข้าพเจ้า พระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม และจะเสด็จมาอีกอย่างรุ่งโรจน์

+ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระองค์อภัยบาปทั้งหมดของข้าพเจ้า ขอพระองค์โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากการประจญล่อลวง เพราะมันจะทำให้ข้าพเจ้าต้องพลัดพรากจากความรักนิรันดร์ของพระองค์

นายแทม ดอทคอม

(3) บทภาวนา : เพื่อทำลายการถูกสาปแช่งและการถูกครอบงำ(ภาวนาบทต่อไปนี้)

+ข้าแต่พระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล,โปรดภาวนาเพื่อเรา เราภาวนาขอท่านช่วยวอนขอต่อพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ขอพระองค์โปรดทำลายการสาปแช่งทั้งหลายที่ตกทอดมาถึงเรา และการครอบงำทั้งปวงที่ทำให้เราเป็นทาสของมัน โปรดทำลาย ...................(โปรดเลือกหรือเลือกทั้งหมด)

(i)การครอบงำ จากบรรพบุรุษ หรือ จากตัวเราเอง
- โปรดทำลายการครอบงำจากยาเสพติด
- โปรดทำลายการครอบงำจากอารมณ์รุนแรง
- โปรดทำลายการครอบงำจากการสบประมาทพระนามพระเจ้า
- โปรดทำลายการครอบงำจากการใช้ทรัพย์สินเงินทองฟุ่มเฟือยและใช้ในทางผิด

(ii)การสาปแช่ง จากบรรพบุรุษ หรือ จากตัวเราเอง
- โปรดทำลายความต้องการให้ผู้อื่นได้รับการสาปแช่ง
- โปรดทำลายคำสาปแช่งจากผู้อื่น
- โปรดทำลายผลร้ายจากการสบประมาทพระนามพระเป็นเจ้า

(4) บทภาวนา : เพื่อละทิ้งทุกสิ่งที่ไม่ใช่ของพระผู้เป็นเจ้า

+ข้าแต่ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า,ข้าพเจ้ากราบวอนขอพระองค์ โปรดเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่ของพระองค์ออกไปจากตัวข้าพเจ้าให้หมดด้วยเถิด พระเจ้าข้า
โปรดเอา...................(โปรดเลือกหรือเลือกทั้งหมด).............................ออกไปจากตัวข้าพเจ้า

(*ให้วอนขอพระองค์,โปรดขจัดปัญหา บาปและความผิดบกพร่องต่างๆออกไปจากเรา เช่น)
- การไม่ยอมให้อภัย
- ความเคียดแค้น
- ความคิดไม่ดี
- การมีเจตนาร้าย
- บาปต้น 7 ประการ
- อารมณ์แปรปรวน
- ภาวะเครียด
- ความเบื่อหน่าย

(5) บทภาวนา : เพื่อขับไล่จิตชั่ว
ในพระนามของพระเยซูเจ้า,ข้าพเจ้าขอใช้อำนาจเด็ดขาดเหนือจิตชั่วร้ายทุกดวง ที่มาทำร้าย.........(ชื่อบุคคล).............ข้าพเจ้าสั่งให้เจ้าออกไปจากเขาโดยทันที

(6) บทภาวนา : เพื่อนำผู้หนึ่งมามอบให้พระคริสตเจ้า

+ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์,ข้าพเจ้าวอนขอพระองค์ ในพระนามของพระเยซูเจ้า และโดยทางพระโลหิตของพระองค์ โปรดสั่งห้ามซาตาน
อย่าให้มันมีอำนาจเหนือสิ่งสร้างใดๆของพระองค์ ข้าแต่พระเยซูเจ้า,โปรดเอามงกุฏหนามของพระองค์ล้อม.........(ชื่อบุคคล)..........และนำเขาเข้าไปอยู่ในดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระองค์ ภายใต้เสื้อคลุมแห่งความรักของพระองค์ โอ้พระแม่มารีย์,พระมารดาของลูก ลูกมั่นใจในความคุ้มครองและการเสนอวิงวอนของพระแม่ต่อองค์พระบุตรเพื่อ.........(ชื่อบุคคล)..........(อาแมน)

นายแทม ดอทคอม
 

ในบทที่ 1

+ในพระนามของพระเยซูเจ้า,ข้าพเจ้าขอใช้อำนาจเด็ดขาดสั่งเจ้าอำนาจชั่วร้ายทั้งหลาย พลังเลวร้ายทั้งปวง ให้ออกไปจากที่ชุมนุมของชาวเราเดี๋ยวนี้

ต้องสั่งให้หนักแน่น  คำว่า "เดี๋ยวนี้" ต้องพูดให้ดังและหนักแน่น ไม่ใช่กล้าๆกลัวๆพูด  บทนี้จะสวดก่อนทำพิธีทุกครั้ง และทุกคนต้องพูด เพื่อไม่ให้จิตชั่วแฝงเข้ามาในผู้ชุมนุม

ในบทที่ 5

สามารถใช้ได้ในที่ประชุม เวลาประชุมเครียด  เริ่มจะทะเลาะกัน  สวดบทนี้ได้ผลมากๆ  เคยสวดให้พ่อ(ของตัวเอง) กำลังโมโหๆอยู่  จะด่าคน  จู่ๆพ่อเค้าก็อ่อนลงๆ  ทั้งๆที่ปกติจะปรี๊ดไปแล้ว

(7) บทข้าแต่อัครเทวดามีคาแอล
ข้าแต่อัครเทวดามีคาเอล เจ้าแห่งกองทัพสวรรค์ โปรดปกป้องเราในการต่อสู้กับ นิกรเจ้า และนิกรอำนาจ ต่อสู้กับผู้ปกครองพิภพแห่งความมืดมนนี้ ต่อสู้กับบรรดาจิตแห่งความชั่วร้ายที่อยู่บนท้องฟ้า  โปรดมาเป็นผู้ช่วยเหลือมวลมนุษย์ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างมาตามพระฉายาของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ด้วยราคาสูงลิ่ว จากการกดขี่ของปีศาจ  พระศาสนจักรให้ความเคารพท่านในฐานะผู้พิทักษ์และผู้อารักขาของพระศาสนจักร  พระเจ้าทรงไว้วางพระทัยมอบวิญญาณที่ทรงไถ่ไว้ให้ท่านเป็นผู้นำไปสู่สวรรค์  ดังนั้น ขอท่านจงภาวนาต่อพระเจ้าแห่งสันติให้ทรงเหยียบขยี้ซาตานไว้ใต้เท้าของเรา เพื่อมันจะไม่สามารถจองจำและทำร้ายพระศาสนจักรได้อีก  โปรดนำคำภาวนาของเราทูลเสนอต่อพระผู้สูงสุด เพื่อพระองค์จะมิทรงรอช้าที่จะประทานพระเมตตาลงมาเหนือชาวเรา โปรดควบคุม “มังกร งูดึกดำบรรพ์ ซึ่งเป็นปีศาจและซาตาน” โปรดมัดและเหวี่ยงมันลงไปสู่ใต้บาดาลด้วยเถิด “เพื่อมิให้มันหลอกลวงนานาชาติได้อีกเลย

แถมหน่อย
คุณพ่อคาร์ลเคยมาเมืองไทยมากับ ซ. แมรี่  และคนที่ไปเข้าร่วม Eucharistic Healing service ของคุณพ่อ  ก็จะได้อ่านบทภาวนานี้  จำได้ว่า  จะมีบางบทนะคะ  ที่คนที่สวด  ต้องได้รับการอบรมก่อน  หรือเข้าเงียบกับพ่อก่อน

แต่บทภาวนาที่พ่อแนะนำ  และบอกว่า  ไม่อันตรายและสามารถใช้กับคนศาสนาอื่นได้ผล คือ บทภาวนาดาบสองคมของพระจิตเจ้า

"ข้าแต่พระจิตเจ้า  ลูกขอดาบสองคมของพระองค์ ได้โปรดตัดความสัมพันธ์ทุกประการที่ไม่ได้มาจากพระเป็นเจ้า  ออกจากตัว (ชื่อ) ด้วย"  ..  ศักดิ์สิทธิ์มาก  ขอให้สวดบ่อยๆ  นึกได้เมือ่ไหร่ก็สวด  ตัวเองสวดให้น้องชายเลิกสูบบุหรี่ได้ผลมาแล้วค่ะ   

ขอขอบคุณ www.newmana.com

แชร์ 21 แชร์ 19 แชร์ 16
กดขอบคุณพระเจ้ารับ 1 คะแนน

กดชอบเป็นคนแรก
นักเขียน

พ่อครับ พ่อครับ ดูเมฆบนฟ้าสิครับ มันกำลังวิ่งตามเรามาด้วย

หนุ่มสาวคู่นั้นทนกับพฤติกรรมของชายหนุ่มคนนี้ไม่ไหวแล้ว จึงหันมาตวาดกับผู้เป็นพ่อ

คุณไม่ได้เป็นหนี้ผม ?

เรื่องราวของ Menon เริ่มต้นเมื่อหลังจากเรียกร้องเอกราชได้สำเร็จ Menon ก็อพยพเข้า

คำพยานชีวิต น้องเจด ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย กับ ความรักของพระเยซูคริสต์

โลกอาจกำลังมองว่า น้องเจดกำลังเผชิญความตาย แต่สำหรับผม ผมมองเห็นว่า น้องเจดกำลัง

บทภาวนา ปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากคำสาปแช่ง/ผีปีศาจ/บาป สำหรับคนทั่วไป

บทภาวนานี้ ได้มาจากพยาบาลที่ทำงานในอเมริกาเธอเองก็เคยสวดบทนี้ที่ข้างเตียงคนไข้หล

NetFlix ปริศนาแห่งศรัทธา ซีรีย์สารคดีที่พาไปท้าทายความเชื่อในพระเจ้า

สารคดีที่พยายามล้มความเชื่อด้วยการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อวัตถุศักดิ์สิทธิ์ท

พระเจ้ามีอยู่จริงนะว่าไหม ??

"ถูกต้อง!" นักธุรกิจตอบอย่างมั่นใจ "ประเด็นอยู่ตรงนั้นแหละ! พระเจ้าก็มีอยู่จริง!

ข้อแตกต่างระหว่างเรา กับ พระเจ้า

โปรดจำไว้ให้มั่นว่า พระเจ้าทรงพร้อมอยู่เสมอ สำหรับท่าน อ่านแล้วโปรดแบ่งปันต่อด้ว

มารู้จักพระคัมภีร์ไบเบิลกัน

โดยปกติคนเราก็ติดต่อกันด้วยคำพูดหรือทางภาษา พระเป็นเจ้าก็ใช้วิธีเดียวกันที่มนุษย

มูลค่าราคาของปาฏิหารย์ในพระคริสต์เท่าไหร่กัน ?

หนูน้อย .. ที่นี่เราไม่มีปาฏิหาริย์ขายหรอกนะ และถ้ามีขายจริง ๆ มันคงราคาแพงมากเล

Nabeel Qureshi มุสลิมผู้กลับใจมาเป็นคริสเตียน จากบ่าวรับใช้ กลับใจได้ถูกรับเป็นลูกของพระองค์

ผมกลับไปที่อพาร์ทเมนต์ของผม และวางอัลกุรอานและไบเบิลไว้ข้างหน้า ผมหันไปหาอัลกุรอ

เรื่องเกี่ยวข้องจากโซเชียล

facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg